Site search

Site menu:

Címkék

Egészség napok Majkon EgĂŠszsĂŠg napok Majkon Fesztiválok Majkon FesztivĂĄlok Majkon Kulturális programok Majkon KulturĂĄlis programok Majkon Monte Corona Egyesület Monte Corona hírek Műemlék kocsma Budapesten

Éves beszámoló

Adószám:

18120701-2-41

Bejegyző szerv:

Fővárosi Bíróság

Regisztrációs szám:

9.Pk. 60.898

Monte Corona Műemlékvédő Egyesület

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 60. mfsz.3.

A számviteli törvényszerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített  éves beszámolója

A mérleg fordulónapja:

2006. december 31.

Az egyesület képviselője

P.h.


1000 HUF

Előző év

Tárgyév

01.

A. Befektetett eszközök  (02-04. sorok)

0

0

02.

I.  Immateriális javak

0

0

03.

II. Tárgyi eszközök

0

0

04.

III.Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

05.

B.  Forgóeszközök (06-09. sorok)

0

189

06.

I.  Készletek

0

0

07.

II. Követelések

0

74

08.

III.Értékpapírok

0

0

09.

IV. Pénzeszközök

0

115

10.

C.  Aktív időbeli elhatárolások

0

0

11.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)

0

189

12.

D.  Saját tőke (13-19. sorok)

0

189

13.

I.  Jegyzett tőke

0

0

14.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

15.

III.Tőketartalék

0

0

16.

IV. Eredménytartalék

0

0

17.

V.  Lekötött tartalék

0

0

18.

VI. Értékelési tartalék

0

0

19.

VII.Mérleg szerinti eredmény

0

189

20.

E.  Céltartalékok

0

0

21.

F.  Kötelezettségek (22-24. sorok)

0

0

22.

I.  Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

23.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

24.

III.Rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

25.

G.  Passzív időbeli elhatárolások

0

0

26.

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)

0

189

Adószám:

18120701-2-41

Bejegyző szerv:

Fővárosi Bíróság

Regisztrációs szám:

9.Pk. 60.898

Monte Corona Műemlékvédő Egyesület

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 60. mfsz.3.

A számviteli törvényszerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített  éves beszámolójának  eredménykimutatása

Beszámolási időszak:

2006. január 09. - 2006. december 31.

Az egyesület képviselője

P.h.


1000 HUF

Előző év

Tárgyév

A. Összes közhasznú tev. Bevétele

727

1. Közhasznú célra kapott támogatás

- alapítótól

- központi költségvetésből

- helyi önkormányzattól

- egyéb, 1 %

2. Pályázati úton elnyert támogatás

3. Közhasznú tevékenység bevétele

0

4. Tagdíjból származó bevétel

314

5. Egyéb bevétel

413

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

3

C. ÖSSZES BEVÉTEL

730

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

541

1. Anyagjellegű ráfordítás

484

2. Személyi jellegű ráfordítás

8

3. Értékcsökkenési leírás

49

4. Egyéb ráfordítások

0

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

6. Rendkívüli ráfordítás

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

1. Anyagjellegű ráfordítás

2. Személyi jellegű ráfordítás

3. Értékcsökkenési leírás

4. Egyéb ráfordítás

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

6. Rendkívüli  ráfordítás

F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)

541

G. Adózás előtti eredmény (C-F)

189

H. Adófizetési kötelezettség

0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény

189

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

A. Személyi jellegű ráfordítások:

0

1. bérköltség

- ebből megbízási díjak

- tiszteletdíjak

2. személyi jellegű egyéb kifizetések

8

3. bérjárulékok

B. Szervezet által nyújtott támogatások

0